Ulcer teriminin tıbbi anlamı; n. Ülser, yara, ulcus.