Ulcerate teriminin tıbbi anlamı; v. 1. Ülser, yapmak; 2. Ülserleşmek, ülser olmak.