Ulceration teriminin tıbbi anlamı; n. Ülserleşme, ülserason, ülser oluşumu, ulceratio.