Ulerythema teriminin tıbbi anlamı; n. Nedbe ve eritemle müterafık cilt hastalığı.