Ulnocarpal teriminin tıbbi anlamı; a. Ulna ve bilekkemiği (corpus)'ne ait.