Uloncus teriminin tıbbi anlamı; n. Dişeti şişmesi.