Ultex teriminin tıbbi anlamı; n. Parçaları aynı zamanda imal edilen iki odaklı mercek.