Ultimate Moriens teriminin tıbbi anlamı; 1. Trapez kasının üst kısmı; 2. En son ölen anlamına gelir ve ekseriya sağ atriyum için ukllanılır.