Ultimate teriminin tıbbi anlamı; a. Son nihayet, en uzak, ultimum.