Umbilical Papilla teriminin tıbbi anlamı; Göbek papillası, papilla umbilicalis.