Unexpected teriminin tıbbi anlamı; a. Beklenmedik.