Uniaxial Joint teriminin tıbbi anlamı; Tek eksen üzerinde hareket eden eklem;