Ureteroenteric teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Ureter ve barsakla ilgili; 2. Ureter ve barsak arasında oluşan (fistül vs. hakkında).