Uteroabdominal teriminin tıbbi anlamı; a. Rahim ve karına ait.