Uterometer teriminin tıbbi anlamı; n. Rahmi ölçme aleti, uterometre