V Antigen teriminin tıbbi anlamı; (Vi antigen), Tifo basili gibi kanlı bakterilerden elde edilen yüksek virülanslı bir antijen tipi;