Vaccina teriminin tıbbi anlamı; n. Sağırlar arasında yaygın olan bir hastalık.