Vaccinable teriminin tıbbi anlamı; a. Aşılanabilir.