Vaccinal teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Aşıya veya aşılamağa ait; 2. İneklerdeki çiçek hastalığı ile ilgili.