Vaccination teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Aşılama, aşı; 2. Çiçek aşısı yapma.