Vaccinator teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Aşıcı; 2. Aşı aleti.