Vaccine teriminin tıbbi anlamı; n. Aşı maddesi, aşı, vaccinum.