Vaccinia teriminin tıbbi anlamı; n. İneklerde çiçek hastalığı, vaccina.