Vaccinial teriminin tıbbi anlamı; a. İneklerde görülen çiçek hastalığı ile ilgili.