Vaccinifer teriminin tıbbi anlamı; n. Kendisinden aşı maddesi alınan şahıs.