Vaccinogen teriminin tıbbi anlamı; n. Aşı maddesi yapan, vaksinojğn.