Vacuolation teriminin tıbbi anlamı; n. Boşluk oluşum.