Vacuome teriminin tıbbi anlamı; n. Bir hücrede bulunan vaküoller sistemi.