Vacuum teriminin tıbbi anlamı; n. Boşluk, vakum (hava veya gaz).