Vagabonds' Disease teriminin tıbbi anlamı; Paraziter melanoderma, bitlerin tahrişi ile meydana gelen deri hastalığı;