Vagina Synoviales Digitorum Manus teriminin tıbbi anlamı; anat. Parmakların bükücülerin kiriş kınlar.