Vagina Synoviales Tendinum Digitorum teriminin tıbbi anlamı; anat. Parmakların eriminde bulunan bükücülerin kiriş kınları.