Vagina Synovialis Tendinis teriminin tıbbi anlamı; anat. Bir kirişin kaygan kısmı.