Vaginoperineorrrhaphy teriminin tıbbi anlamı; n. Vagina ve perinenin dikilmesi.