Vena Phrenicae Superiores teriminin tıbbi anlamı; anat. Böleceğin üst yüzeniden gelen küçük dallar.