Venoperitoneostomy teriminin tıbbi anlamı; n. Karın boşluğundaki asit sıvının boşalması için vena saphena ile periton arasında iştirak meydana getiren ameliyat.