Vermicidal teriminin tıbbi anlamı; a. solucan ilacına ait.