Vertebra teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. vertebrae) Omur fıkra, vertebra.