Visual Field teriminin tıbbi anlamı; Görüş sahası, görme alanı.