Vital Function teriminin tıbbi anlamı; Kan deveranı veya hazım gibi hayat için esaslı doğal faaliyetler.