Vitellolutein teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Yumurta sarısından elde edilebilen sarı pigment.