Vulvovaginitis teriminin tıbbi anlamı; n. Vulva ve vaginanın birlikte iltihabı, vülvovajenit.