Wafer teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Vaginaya konulmaya mahsus yassı fitil; 2. Bir çeşit yassı pilül.