Wagstaffe's Fracture teriminin tıbbi anlamı; İç malleolün ayrılmasından ileri gelen kırık.