Wakeful teriminin tıbbi anlamı; a. Uykusuz, uykusuzluk çeken.