Wakefulness teriminin tıbbi anlamı; n. Uykusuzluk.