Wakeley's Radium Forceps teriminin tıbbi anlamı; Doku içine ince radyum tüplerini yerleştirmede kullanılan özel pens;