Waldeyer's Ring teriminin tıbbi anlamı; n. Farinks çevresinde yer alan lenfatik halka.