Walk teriminin tıbbi anlamı; v.&n. 1. Yürümek; 2. Yürüyüş.