Wall teriminin tıbbi anlamı; n. Duvar, cidar, çeper.